เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้โอวาทแรงงานไทยระบบ EPS ภาคอุตสาหกรรม 219 คน เน้นย้ำ ทำงานด้วยมานะอดทน อยู่ในกฎระเบียบ หลีกเลี่ยงอบายมุข

 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยนางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปยังศูนย์อบรม KLF เมืองยอจู จังหวัดคยองกี โดยมี นายจอง ชิค ลี เลขาธิการ KLF (Korea Labour Foundation) นายลี ดง วอน ผู้อำนวยการศูนย์แรงงานระหว่างประเทศ และทีมเจ้าหน้าที่ KLF ให้การต้อนรับ 

              นายสิงห์ทองฯ ได้พูดคุยหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายลี ดง วอน ในประเด็นการคัดเลือกแรงงานไทยเข้ามาทำงานตามระบบ EPS ( Employment Service System) ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การดูลค่าจ้างและสวัสดิการของแรงงานต่างชาติควบคู่กัน

ไปด้วย และขอให้พิจารณาการคัดเลือกแรงงานสตรีที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีได้เข้ามาทำงานมากขึ้น  หลังจากนั้นได้กล่าวให้โอวาทแก่แรงงานไทย 219 คน (ชาย 202 คน หญิง 17 คน) ที่เข้ารับการอบรมก่อนเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม โดยได้กล่าวชื่นชมความในความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้ภาษาเกาหลีและผ่านการทดสอบสมรรถนะจนได้รับคัดเลือกให้เดินทางมาทำงาน “ทุกคนต่างมีเป้าหมายในการหารายได้นำไปเลี้ยงดูครอบครัว และเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจชาติอีกทางหนึ่งจากเงินที่ส่งกลับบ้าน ซึ่งการทำงานในเกาหลีเป็นงานที่ต้องใช้กำลังแรงกายเป็นหลัก เป็นงานหนัก งานบางอย่างต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก จึงต้องมีความอดทนกับงานที่ทำ ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างมีวินัยทุกครั้ง รวมทั้งเตรียมรับมือกับความแตกต่างของสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าเมืองไทย จำเป็นต้องดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ ที่สำคัญคือการไม่ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภท หากมีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาให้ติดต่อกับฝ่ายแรงงานฯ ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ  สถานเอกอัครราชทูต หรือศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ตามช่องทางและหมายเลขโทรศัพท์ ที่มีในคู่มือ “ทำงานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี” ที่แจกให้กับทุกคน  

“ในโอกาสนี้ ขอให้กำลังใจแก่แรงงานไทยทุกคนที่มาทำงานในเกาหลีใต้ ให้ประสบกับความสำเร็จในทุกสิ่งที่มุ่งหวังและมีสุขภาพกายใจแข็งแรง ทำงานราบรื่นจนสิ้นสุดสัญญาจ้าง สร้างทักษะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อกลับไปพัฒนาบ้านเกิดต่อไป” นายสิงห์ทองฯ กล่าวในท้ายทึ่สุด

ด้านนายนายลี ดง วอน ผู้อำนวยการศูนย์แรงงานระหว่างประเทศ KLF ก็ได้กล่าวชื่นชมแรงงานไทยซึ่งมีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีนิสัยนอบน้อม ทำให้เป็นที่นิยมชื่นชอบของนายจ้าง

ชาวเกาหลี รวมทั้งแรงงานไทยเป็นความภาคภูมิใจของ KLF ที่ประพฤติปฎิบัติอยู่ในกฎระเบียบ ไม่สร้างปัญหา และอวยพรให้แรงงานไทยทุกคนประสบความสำเร็จมีรายได้ส่งกลับประเทศตามที่ตั้งใจ

ทั้งนี้ แรงงานไทย 219 คน เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ที่ได้เข้ารับการอบรมจากกรมการจัดหางานและ HRD ประเทศไทย ก่อนเดินทางเมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 และเดินทางถึงเกาหลีใต้เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยต้องเข้าอบรมก่อนทำงาน ณ ศูนย์อบรม KLF เมืองยอจู จังหวัดคยองกี เป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้ทราบถึงกฎหมายแรงงาน ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ การดำเนินชีวิตในเกาหลีใต้ และตรวจสุขภาพ ก่อนที่นายจ้างจะมารับตัวเข้าทำงานตามสัญญาจ้าง ต่อไป จากข้อมูลของกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลี ณ 31 พฤษภาคม 2562 แรงงานไทยระบบ EPS มีจำนวน 26,016 คน ทำงานอยู่ในภาคการผลิต ก่อสร้าง และการเกษตร

--------------------------------------