อยู่เกาหลีก็ฝึกทักษะวิชาช่าง/วิชาชีพได้

 สำนักงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณรัฐเกาหลี หรือ HRDK ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยด้านการสาธารณสุข  (Sahmyook Health University) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะวิชาช่าง และทักษะวิชาชีพ ให้แก่แรงงานต่างชาติเพื่อเสริมศักยภาพและความก้าวหน้าในการทำงาน รวมทั้งการนำไปประกอบอาชีพหลังเดินทางกลับประเทศแล้ว

โดยในปี 2562 เปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนมีนาคม ณ สำนักงาน HRDK ทั่วประเทศ และจัดอบรมตั้งแต่เมษายน - พฤศจิกายน 2562

 

หลักสูตรฝึกวิชาช่าง เปิดสำหรับแรงงาน E-9  อบรม 48 ชั่วโมง ( 6 ชั่วโมง /วัน ) เฉพาะวันอาทิตย์  มีดังนี้

1. ขับและบังคับรถยก / รถขุดดิน 

2. ช่างซ่อมรถยนต์ 

3. ช่างเชื่อม (ใช้ไฟฟ้า / CO2 /พิเศษ) 

4. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

5. ช่างคุมเครื่องตัด

 

หลักสูตรฝึกวิชาชีพ สำหรับผู้ที่ได้ต่อสัญญาอีก 1 ปี 10 เดือน และผู้ที่เดินทางเข้าซ้ำด้วยระบบแรงงานซื่อสัตย์/สอบภาษาเกาหลีพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกอาชีพเมื่อกลับประเทศไทย  อบรม 60 ชั่วโมง  ( 6 ชั่วโมง /วัน ) เฉพาะวันอาทิตย์  มีดังนี้

1. ขับและบังคับรถยก / รถขุดดิน 

2. ช่างซ่อมรถยนต์ 

3. ช่างเชื่อม

4. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

5. การปรุงอาหารเกาหลี 

6. การทำเบเกอรี่

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหารและค่าพาหนะ จาก HRDK ด้วย

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครและสถานที่ติดต่อเพื่อสมัคร ได้ที่นี่

เอกสารฝึกวิชาช่าง

https://drive.google.com/file/d/1C7odUnX2RmikrkKu45vSS_A-ChWn91I6/view?f...

เอกสารฝึกวิชาชีพ

https://drive.google.com/file/d/1OLznKzUG1Cc0RJ6Gb8qJwMhiAF0I_15m/view?f...

 

------------------------------