สนร.โซล จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2562 ในโอกาสส่งท้ายปลายปี 2018 ณ เมืองอินชอน

             ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเมืองอินชอนเนื่องในโอกาสส่งท้ายปลายปี 2018 พร้อมกันนี้ ฝ่ายแรงงานฯ ได้ดำเนินการตามโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อให้บริการให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาและข้อกฎหมายด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่แรงงานไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีการก่อสร้างเกาหลี (Korea Institute of ConstructionTechnology Education)นัมดง-กู เมืองอินชอน จังหวัดคยองกี กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การกล่าวแสดงความยินดีและอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแสดงศิลปะประจำชาติ การมอบรางวัลให้กับนายจ้าง - ลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2561 และจับสลากมอบของขวัญในโอกาสส่งท้ายปี 2018 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แรงงานชาติต่างๆ และผู้สังเกตการณ์ ประมาณ 350 คน