สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

 

1) เงินตรา
 มาตราเงินของสาธารณรัฐเกาหลี คือ วอน ( won, )

 
2) ธนบัตร
                          50,000 วอน
 

 

 

                          10,000 วอน

 

 

 

                           5,000 วอน

 

 

 

  

                           1,000 วอน

 

 

 

 

3) เหรียญกษาปณ์

 

 500 วอน  100 วอน  50 วอน  10 วอน
     

 

 

 

 10 วอน รุ่นใหม่      
       

 

 

4) อัตราแลกเปลี่ยน  Link to Bangkok bank :
http://www.bangkokbank.com/bangkok%20bank%20Thai/personal%20banking/foreign%20exchange/fx%20rates/pages/default.aspx