บุคลากรและประกาศวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

officer-seoul

 

เวลาทำการของฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล :

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.