ข้อมูลทั่วไป

◎ ข้อมูลทั่วไปของประเทศเกาหลี

 
1) ชื่อทางการ
              สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)

 

 
2) ที่ตั้งและขนาด
              ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทวิปเอเซีย สาธารณรัฐเกาหลีมีพื้นที่ 99,000 ตารางกิโลเมตร (คิดเป็น 45% ของพื้นที่คาบสมุทรเกาหลี ซึ่งมีพื้นที่ 221,000 ตารางกิโลเมตร)

 

 

3) ธงชาติ


                                                                           แทกึกกี 

 

 

 

 4) ดอกไม้ประจำชาติ

 

ดอก มู-คุง-ฮวา

 

 

 

5) ประชากร
               50,800,000 คน (สถิติปี 2555)
               ความหน้าแน่นของประชากร ประมาณ 463 คนต่อตารางกิโลเมตร สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก

 

 

6) ภูมิศาสตร์
               คาบสมุทรเกาหลีทอดตัวไปทางทิศใต้ทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีความยาว 1,020 กิโลเมตร (612 ไมล์) และกว้าง 175 กิโลเมตร (105 ไมล์) ณ จุดที่แคบที่สุดของคาบสมุทร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา จึงจัดเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแผ่นดินที่เป็นหินแกรนิตและหินปูนทำให้เกิด ภูมิประเทศที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์ ประกอบด้วยเทือกเขาและหุบเขา เทือกเขา ตลอดชายฝั่งด้านตะวันออกสูงชันและทอดตัวลงสู่ทะเลตะวันออก ในขณะที่ชายฝั่งทางด้านใต้ และตะวันตก เทือกเขาค่อย ๆ ลาดลงต่ำสู่ที่ราบชายฝั่ง ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีโดยเฉพาะในด้านการ ผลิตข้าว คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ที่บริเวณเหนือเส้นขนานที่ 38 คือ ประเทศระบอบประชาธิปไตย สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางใต้ และประเทศระบอบคอมมิวนิสต์ เกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร ประเทศเกาหลีใต้มีพื้นที่ 99,500 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 47.9 ล้านคน (ค.ศ. 2003) ประกอบด้วย 9 จังหวัด (โด) กรุงโซลเป็นเมืองหลวงของประเทศ และประกอบด้วยเมืองใหญ่ ๆ 6 เมือง คือพูนซาน แทกู อินชน ควางจู แทจอน และ อุลซาน รวมมีเมืองทั้งหมด 77 เมือง (ซี) 88 มณฑล (กุน) ใน 9 จังหวัด

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น