ข่าวประกาศรับสมัครงาน

สหกรณ์ภาคเกษตร NH รับสมัครเจ้าหน้าที่ NH ปฏิบัติหน้าที่อบรมแรงงานแรกเข้าภาคเกษตร 1 อัตรา

 

สหกรณ์ภาคเกษตร NH มีหนังสือถึง ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ NH ปฏิบัติหน้าที่อบรมแรงงานแรกเข้าภาคเกษตร 1 อัตรา เพื่อทำงานที่ศูนย์อบรมเมืองฮวาซอง หรือเมืองซีฮึง จังหวัดเคียงกี 3 วัน 2 คืน (อังคาร - พฤหัสบดี) ช่วงที่มีการอบรมแรงงาน และทำงานที่สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เขตซอแดมุน กรุงโซล ระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 น. โดยมีค่าจ้างชั่วโมงละ 9,600 วอน มีค่าล่วงเวลาทำงาน ทำประกันภาคบังคับ 4 ประเภทตามกฎหมาย ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ และมีวันลาประจำปี เป็นต้น

รายละเอียดตามประกาศของ NH สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NH โดยตรง โทร. 02-2080-5637 นายลี อึน ซอบ

 

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครแรงงานดีเด่น

 

ประกาศเรื่อง "แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย"

(ประกาศ) รับสมัครอาสาสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2560

 

(ประกาศ) รับสมัครอาสาสมัครแรงงานดีเด่น

 

(ประกาศ) ขยายเวลารับสมัครทดสอบมาตรฐานผีมือพ่อครัว/แม่ครัวไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

p> 

(ประกาศ) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ประกาศ เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานผีมือแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน

 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ ฯ